SAYAÇ YAĞI,LPG DOĞALGAZ SAYAÇ YAĞI,ROTARY SAYAÇ YAĞI,TÜRBİN SAYAÇ YAĞI

FİYAT İÇİN BİZE ULAŞINIZ

Morlina 10

Ürün Adi                      Morlina 10

Ürün Tipi                     Sayaç Yağı

Ürün Tanımı

Yüksek  saflıkta mineral yağ ve katkı maddelerinden oluşur. Yüksek saflıktaki mineral yağ IP346’ya bağlı olarak %3’ün altında (w/w) DMSO içerir.

Depolama

Serin, kuru ve iyi havalandırılan stok sahalarında muhafaza edilmelidir. Doğru ikaz etiketleri ile işaretlenmiş kapaklı kaplar kullanılmalıdır. Güneş ışınlarının doğrudan etkisine ve ısı kaynaklarına doğrudan maruz bırakılmamalı, kuvvetli oksidan maddelerden uzak tutulmalıdır.

Depolama Sıcaklıkları

0°C ile 50°C arasındaki sıcaklıklarda depolanmalıdır.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Renk Açık kahverengi. Şeker Pembesi
Fiziksel Görünüm Ortam sıcaklıklarında sıvı halde.
Koku Karakteristik mineral yağ.
pH Değeri Belirtilmemiştir.
Buhar Basıncı 20°C’de 0,5 Pa’dan küçüktür.
İlk Kaynama Noktası 280°C’nin üstünde olması beklenir.
Sudaki Çözünürlüğü İhmal edilebilir.
Yoğunluk 15°C’de 870 kg/m3.
Parlama Noktası 168°C (COC).
Alevlenme Limiti – Üst Değer Tipik olarak 10%(V/V).
Alevlenme Limiti – Alt Değer Tipik olarak 1%(V/V).
Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı 320°C’nin üstünde olması beklenir.
Kinematik Viskozite 40°C’de 10 mm2/s.
Buharlaşma Oranı Belirtilmemiştir.
Buhar Yoğunluğu (Hava=1) 1 den büyüktür.
n-octanol/su ayrışma katsayısı Log Pow değerinin 6 dan büyük olması beklenir.
Akma Noktası -33°C